Sonda

Partnerzy szkoły

Certyfikat
Śląska Szkoła Jakości

Zdalne nauczanie
informacje o moodle'u
Dawny Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych im. Jana Kilińskiego w Sosnowcu to jedna z najstarszych szkół zawodowych w regionie, kształci już bowiem od 84 lat młodzież z regionu Zagłębia Dąbrowskiego. Od roku szkolnego 2013/2014 wraz z innymi sosnowieckimi szkołami zawodowymi tworzy


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w naszej placówce przy ulicy Kilińskiego 25
Na dzień dzisiejszy w popularnym "Kilińskim" funkcjonują następujące typy szkół:
  • Technikum Nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne
  • Zasadnicza szkoła zawodowa Nr 7 Samochodowo-Mechatroniczna
  • Szkoła Policealna Nr 5
O zasadach naboru do poszczególnych typów szkół można dowiedzieć się więcej na podstronie rekrutacja.


W roku szkonym 2013/2014 naukę pobiera 395 uczniów, którzy ucza się w 16 oddziałach(klasach). Do dyspozycji mają 32 pracownie, rozmieszczone na trzech piętrach szkoły, 2 sale gimnastyczne, bibliotekę, gabinet szkolnej pielęgniarki oraz budynek warsztatów szkolnych. Szkoła posiada 3 pracownie komputerowe, a we wszystkich pracowniach oraz na warsztatach szkolnych jest stały dostęp do internetu. Nasza szkoła jest placówką monitorowaną - rozmieszczonych jest 16 kamer, które rejestrują najbliższe otoczenie budynku oraz szkolne korytarze.

Możemy poszczycić się Certyfiatem Śląskiej Szkoły Jakości, który nasza placówka uzyskała w 2005 roku. Wyróznienie to przyznane nam przez Śląskiego Kuratora Oświaty potwierdza że "Kiliński" wdrożył system zarzadzania jakościa i zapewniania jakości w obszarach: Koncepcja pracy szkoły, Zarzadzanie i organizacja, Kształcenie, Wychowanie i opieka.

  • Certyfikat "Śląska Szkoła Jakości"Test
2017-02-03
Test strony
Aktualności tylko na nowej stronie
2015-04-20

Informujemy, że aktualności szkolne i ważne informacje dotyczące Technikum nr 5 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 będą zamieszczane jedynie na stronie CKZiU pod adresem:
nowa strona szkoły
Wyjazd na staż
2015-04-16

16 osobowa grupa uczniów Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatronicznego, która przeszła pomyślne selekcję rekrutacji i przygotowania wyjechała na staż w ramach programu Erasmus+ realizowany przez nasza placówkę pod nazwą" Kariera zaczyna się w szkole". Są to kolejni uczniowie CKZiU, którzy biorą udział w międzynarodowych projektach. W dniach od 13 do 24 kwietnia będą przebywać na praktyce zawodowej we włoskiej miejscowości Viareggio. Będą uczestniczyć w zajęciach zawodowych u jednego z naszych partnerów w projekcie, którym jest średnia szkoła zawodowa Istituto Tecnico Industrialne Galileo Galilei Viareggio. Oprócz zajęć zawodowych istotnych dla technika mechanika i technika mechatronika uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach z języka włoskiego. Czas wolny wypełnią wycieczki między innymi do Florencji, Pisy, Sieny i innych ciekawych miejsc w Toskanii. Uczniowie przed wyjazdem uczestniczyli w zajęciach z języka angielskiego oraz brali udział w spotkaniach z psychologiem przygotowujące ich do stażu i obcowania z inną kulturą. Udział w projekcie jest całkowicie nieodpłatny dla uczniów i przynosi wiele korzyści:
Zdobycie konkurencyjnej pozycji na europejskim i polskim rynku pracy,
Poznanie w praktyce europejskich standardów w Twoim zawodzie,
Doskonalenie znajomości języków obcych,
Nauka działania w międzynarodowym zespole,
Doskonalenie posługiwania się nowoczesnymi technologiami IT
Kształtowanie przedsiębiorczego podejścia do pracy Poznanie kultury i obyczajów innych krajów europejskich,
Każdy z uczestników zdobędzie certyfikaty ECVET i Europass Mobility, uznawane przez pracodawców w Europie. Warto również zaznaczyć, że jest to pierwsza z grup wyjezdzająca w ramach projektu "Kariera zaczyna się w szkole". Nasz projekt, który realizowany jest od grudnia 2014 do 31 listopada 2015 przewiduje wyjazd dla 100 uczniów do Czech, Włoch, Niemiec, Francji i Hiszpanii.
Nagroda dla Michała solińskiego
2015-04-16

W dniu 14 kwietnia Michał Soliński uczeń klasy 3 SM Technikum Samochodowo – Mechatronicznego uczestniczył w uroczystej gali laureatów VI Diecezjalnego Konkursu Literackiego i Fotograficznego. Michał zdobył wyróżnienie w kategorii poezja. Wręczenie nagród odbyło się w Domu Kultury w Wojkowicach i miało uroczystą oprawę uświetnioną obecnością ks. Biskupa Grzegorza Kaszaka.
Konkurs matematyczno - fizyczny
2015-04-13

Z okazji Dni Otwartych Szkoły został zorganizowany Konkurs matematyczno - fizyczny "Kiliński bawi i uczy". Zaproszeni zostali uczniowie ze szkół gimnazjalnych. I miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum Nr 16 w Sosnowcu w składzie:
Maria Muszyńska
Kamil Szata
Michał Kapuściński
Przygotowani przez panią mgr Ewę Hylewską. II miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum Nr 16 w składzie:
Daria Wanic
Aleksandra Majchrzak
Paweł Stando
III miejsce zdobyła drużyna, także z Gimnazjum Nr 16,
w składzie :
Dominika Baran
Radosław Lender
Jakub Szymonowicz
Nagrody wręczyła pani wicedyrektor mgr inż. Barbara Kowalik. Organizatorzy mgr T. Krzystanek oraz mgr A. Olszowy gratulują wszystkim uczestnikom.