PRAKTYKA ZAWODOWA - TECHNOLOG PROGRAMISTA OBRABIAREK CNC NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY

powrót ze stażu
22.05.2011
Dwutygodniowy staż zawodowy we francuskiej miejscowości Remiremont przeszedł już do historii. Uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w ramach programu Leonardo da Vinci w dniach od 09 do 20 maja uczestniczyli w projekcie „Praktyka zawodowa-Technolog programista obrabiarek CNC na europejskim rynku pracy”. W czasie pobytu młodzież miała stworzone doskonałe warunki do pracy związanej z projektowaniem oraz wykonywaniem elementów na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Zajęcia odbywały się w Lycee Andre Marloux, średniej szkole zawodowej położonej w malowniczej części francuskich Vogezów. 16 uczniów „Kilińskiego” miało do swojej dyspozycji doskonale wyposażone warsztaty szkolne, niezwykle przyjazną kadrę francuskich nauczycieli oraz pomoc miejscowych uczniów w zgłębianiu tajników nowoczesnej obróbki skrawaniem. Każdy z uczestników stażu zdobył dodatkowe doświadczenie zawodowe ucząc się projektowania w programie SolidWorks oraz obsługując między innymi 5-osiowe obrabiarki CNC. Zajęcia zawodowe odbywały się w godzinach dopołudniowych, natomiast czas od godziny 15 poświęcony był na poznanie kultury i zabytków Lotaryngii oraz Alzacji. Strasburg, Metz, Nancy, Colmar, Miluza, to niektóre z miast, które podczas pobytu udało się zwiedzić. Uczniowie mieli możliwość zaznajomienia się z francuskim rynkiem pracy, doskonalili posługiwanie się językiem francuskim oraz angielskim. Zwiedzili kilka zakładów przemysłowych, w których wykorzystywane są obrabiarki CNC. Dla każdego ze stażystów przygotowane zostały zaświadczenia od partnera przyjmującego oraz dokumenty EuropassMobility potwierdzające zdobycie dodatkowych umiejętności. Dla wielu z naszych uczniów był to pierwszy, tak długi wyjazd za granicę. Jesteśmy przekonani, że nowo zdobyte doświadczenie, poznanie nowych ludzi oraz różnych od polskich zwyczajów, zaprocentuje w dorosłym życiu uczestników, tego jakże pożytecznego projektu zrealizowanego dzięki funduszom unijnym.wyjazd na staż
05.05.2011
W dniach od 06 do 21 maja grupa 16 uczniów naszej szkoły wyjeżdża na dwutygodniowy staż zagraniczny. Pobyt we francuskiej miejscowości Remiremont odbędzie się w ramach programu Leonardo da Vinci. Uczniowie będą odbywali praktyki zawodowe związane z tematem projektu:” Praktyka zawodowa-technolog programista obrabiarek CNC na europejskim rynku pracy”. Partnerem w projekcie jest średnia szkoła zawodowa Lycée André Malraux w Remiremont.
Oprócz zajęć zawodowych związanych z obrabiarkami sterowanymi numerycznie uczniowie poznają zasady funkcjonowania francuskiego rynku pracy. W czasie wolnym odbędą się wycieczki między innymi do Strasburga, Nancy, Metzu oraz Miluzy.
Cały projekt finansowany jest z funduszy programu Leonardo da Vinci. Każdy uczestnik otrzyma po zakończonym stażu dokument Europass Mobility potwierdzający zdobycie nowych umiejętności.
Dodatkowo produktami finalnymi stażu mają być:
• Poradnik dla absolwenta dotyczący funkcjonowania francuskiego rynku pracy
• Mini słownik polsko-francuski
• Kurs e-learningowy –Technolog programista obrabiarek CNC
zajęcia o europejskim rynku pracy
02.03.2011
W dniu 2 marca w ramach realizacji projektu Leonardo da Vinci uczniowie uczestniczyli w wykładach poświęconych zagadnieniom europejskiego rynku pracy i dokumentom Europass. Zajęcia prowadzone przez Pana Jacka Woźnikowskiego, przedstawiciela Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach, spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników projektu Leonardo da Vinci - jednym z aspektów ich stażu zagranicznego będzie poznanie procedur zakładania firm we Francji i umiejętności korzystania z ofert tamtejszych agencji pośrednictwa pracy. Ponadto uczestnicy poznali rodzaje dokumentów Europass – Europass CV, Europass - Paszport Językowy , Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe oraz Europass Mobilność, który uzyskają w czasie stażu we Francji.zajęcia przygotowawcze
06.12.2010
Dla uczniów, którzy zakwalifikowali się do projektu zaczęły się zajęcia przygotowawcze. Zgodnie z założeniami przewidziano dla uczestników zajęcia z języka francuskiego, zajęcia z psychologiem, zajęcia kulturoznawcze oraz obsługi platformy do e-learningu.
W związku z największą liczba godzin języka francuskiego, jako pierwsze wystartowały właśnie te zajęcia.
Uczniowie zostali wyposażeni w podręczniki, słowniki oraz materiały biurowe potrzebne dla prowadzenia zajęć.
W założeniu każdy z uczestników po zakończeniu zajęć będzie mógł swobodnie porozumiewać się w języku francuskim w najprostszych sytuacjach życia codziennego.Lista uczestników
19.11.2010
W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do projektu ustalono listę uczniów zakwalifikowanych do stażu. Zgłosiło się w sumie 48 kandydatów, którzy mieli za zadanie rozwiązać dwa testy. Po sprawdzeniu wyników wychowawcy klas i psycholog szkolny oceniali kandydatury najlepszej grupy 30 osób. Ostatecznie komisja rekrutacyjna ogłosiła następującą listę uczniów:
1. Sychowicz Rafał
2. Tadra Tomasz
3. Horywnik Mateusz
4. Szczur Michał
5. Korzec Grzegorz
6. Brzezowski Łukasz
7. Wiórkowski Marcin
8. Drzazga Bartłomiej
9. Krupnik Daniel
10. Janeczek Damian
11. Janas Maciej
12. Wolnicki Grzegorz
13. Czuryło Maksymilian
14. Staniowski Piotr
15. Gonciarz Kamil
16. Walczak Krystian

oraz listę rezerwową:
1. Jakóbowski Jakub
2. Rokita Grzegorz
3. Kańczuga Maciej
4. Paliga Marcel

Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy uzyskali najlepsze wyniki, a tym samym zakwalifikowali się do projektu.
Jednocześnie informujemy, że już niedługo zaczną się zajęcia przygotowujące do stażu.


Wizyta w Remiremont
03.11.2010
W dniach od 18 do 21 października miała miejsce wizyta robocza u partnera w projekcie Lycee Andre Malraux w Remiremont. W czasie pobytu ustalono szczegółowo plan pobytu. Wybrano miejsce zakwaterowania oraz podpisano wstępną umowę na usługi gastronomiczno-hotelowe podczas majowego stażu dla młodzieży. Dyrektor francuskiej szkoły Pan Eric Polus przekazał materiały reklamowe i biurowe, które będą wykorzystane w prowadzeniu zajęć przygotowawczych do projektu.Rekrutacja do projektu
17.10.2010
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie stażu zagranicznego w ramach programu Leonardo da Vinci.
W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie klas I-III technikum mechanicznego oraz technikum mechatronicznego.
Ilość uczniów mających odbyć staż zawodowy - 16
Kryteria rekrutacji są następujące:
- test sprawdzający wiedzę z języka angielskiego
- test sprawdzający wiedzę techniczną związaną z technikami wytwarzania
- opinia wychowawcy i pedagoga dotycząca zachowania i zaangażowania kandydatów w życie szkoły
Komisja rekrutacyjna w składzie:
przewodniczący dyr. szkoły Janusz Kosałka
członkowie:
Magdalena Jajkiewicz
Marzena Hajdecka
Michał Wilk
ogłosi niezwłocznie po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej, na podstawie najlepszych wyników listę 16 uczniów zakwalifikowanych oraz listę rezerwową.

Uczniów chcących spróbować swoich sił zapraszamy 27.10 2010 (środa) na godzinę 15.00 do sali 23.
W tym dniu odbędą się dwa testy sprawdzające.


Osoby chcące uczestniczyć w teście prosimy o wcześniejszy kontakt z Panią Magdaleną JajkiewiczStreszczenie projektu
01.10.2010
W projekcie uczestniczyć będą uczniowie klas I-III technikum mechanicznego oraz technikum mechatronicznego, którzy są zainteresowani zdobyciem nowych kompetencji oraz są otwarci na międzynarodowa współpracę. Nowoczesne technologie związane z Inżynierią i technika wytwarzania zmieniają się w bardzo szybkim tempie. Niezbędne więc, staje się ciągłe dokształcanie i wymiana doświadczeń. Jednym z celów projektu-wykorzystującym doświadczenie naszego zagranicznego partnera z Francji, jest poznanie w praktyce zagadnień związanych z programowaniem oraz obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie. Drugim celem będzie poznanie procedur zakładania firm we Francji i porównanie systemów funkcjonowania naszych rynków pracy. Oczekiwanymi rezultatami stażu będą między innymi:
zdobycie dodatkowych umiejętności-potwierdzonych dokumentem Europass Mobility
doskonalenie języka angielskiego oraz francuskiego
poznanie nowych ludzi, kultury i obyczajów.
Placówka, która jest naszym partnerem w projekcie- Lycee Andre Malraux w Remiremont to jedna z największych szkół średnich w rejonie francuskich Vogezów. Szkoła kształci między innymi w kierunkach mechanicznych i mechatronicznych. W obecnym roku szkolnym do placówki uczęszcza 1200 uczniów, a zatrudnionych jest 152 nauczycieli. Warsztaty szkole posiadają kilkanaście obrabiarek sterowanych numerycznie wraz z nowoczesnym oprogramowaniem projektowym.


Budynek szkoły w RemiremontPrzygotowanie do projektu
06.09.2010
W wyniku przeprowadzonej selekcji konkursowej wniosek, który złożyła nasza placówka został zatwierdzony do realizacji. Tytuł projektu:" Praktyka zawodowa-Technolog programista obrabiarek CNC na europejskim rynku pracy." Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2010/2011 wraz ze szkołą zawodową we francuskiej miejscowości Remiremont.
Prace nad projektem rozpoczęły się we wrześniu 2009. Poszukiwanie przyszłego partnera nie trwało długo. Znaleziona została szkoła zawodowa o podobnym profilu do naszej placówki, której dyrektor wyraził chęć współpracy. Kolejnym krokiem było złożenie wniosku do Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na wizytę przygotowawczą. Wizyta odbyła się grudniu 2009 roku, a jej efektem było przygotowanie wniosku wyżej wymienionego projektu.


Warsztaty szkolne w Remiremont