Drogi absolwencie ZSME


Badanie losów absolwentów jest działaniem, które pozwoli na lepsze dopasowanie oferty Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych do potrzeb uczniów oraz pracodawców. Obejmuje ono przeprowadzenie badań ankietowych wśród absolwentów naszej szkoły w dwóch okresach. Pierwsze badanie odbywać się będzie bezpośrednio przed zakończeniem szkoły drugie zaś w okresie ok. 0,5-2 lat od ich ukończenia. W ankiecie przesłanej zaraz po zakończeniu studiów pytać będziemy w głównej mierze o oczekiwania względem przyszłej pracy, ocenę jakości kształcenia oraz o wsparcie jakie uzyskaliście w ich trakcie.
Pozyskane informacje pozwolą na dookreślenie, jakie działania podejmowane przez uczniów/absolwentów są najbardziej efektywne z punktu widzenia rozwoju kariery zawodowej oraz jakiego wsparcia powinna udzielać szkoła, zarówno w czasie trwania nauki jak i po jej zakończeniu, by lepiej przygotować absolwentów do podjęcia pracy. Jako główne korzyści, które mogą osiągnąć absolwenci ZSME w wyniku prowadzonych badań, wskazać należy określenie:
- głównych kierunków rozwoju kariery zawodowej osób, które wybrały podobną ścieżkę kształcenia,
- działań podejmowanych przez obecnych absolwentów, sprzyjających pozyskiwaniu zatrudnienia w zaplanowanych zawodach lub przedsiębiorstwach,
- aktywności w trakcie szkoły, które zwiększają szansę na zatrudnienie i realizacje zaplanowanej ścieżki rozwoju zawodowego,
- ewentualnych trudności w funkcjonowaniu na rynku pracy, z jakimi spotykają się absolwenci Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Sosnowcu.
W związku z koniecznością badania losów absolwentów bardzo prosimy o wypełnienie ankiet i przesłanie na adres

zsme@zsme.sosnowiec.pl

LOSY ABSOLWENTÓW 2011/2012
lpzawody ukończyło szkołępracakontynuuje naukęwyjazd za granicęwłasna działalność
1techniik pojazdów samochodowych 3611911
2techniik mechatronik 2685--
3techniik mechanik 171---
RAZEM TECHNIKUM 79201411
4mechanik pojazdów samochodowych 42991-
5technik żywienia i gosp. dom. TU 93--1
6techniik mechanik TU 3----
RAZEM TU 123--1
RAZEM ABSOLWENCI 133322322

ANKIETA DOSTĘPNA TUTAJ