Przewodniczący Szkolnego Klubu Europejskiego

Krzysztof Pawłowski

Opiekun Szkolnego Klubu Europejskiego

mgr Magdalena Jajkiewicz


Cele klubu działalności Szkolnego Klubu Europejskiego


1. Propagowanie wiedzy o Europie z uwzględnieniem:
a) Różnych aspektów (geograficznych, historycznych, kulturowych, gospodarczych)
b) Instytucji europejskich (cele, struktura, działalność)
c) Krajów członkowskich Wspólnoty Europejskiej i Rady Europy (życie polityczne, kulturalne)
d) Dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego
e) Wyzwań stojących przed współczesną Europą
2. Informowania o procesach integracyjnych w Europie.
3. Przygotowanie młodzieży do pracy w zjednoczonej Europie.
4. Propagowanie idei zjednoczonej Europy - aktywizowanie innych do szerzenia informacji o UE.
5. Rozwój aktywności młodzieży poprzez udział w Europejskich Programach Edukacyjnych takich, jak Leonardo da Vinci, Comenius, e-Twinning, Młodzież
6. Wspieranie nauki języków obcych jako niezbędnego elementu w komunikacji międzynarodowej.

Aktualności


SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ!
- październikowy konkurs
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice zaprasza do udziału w konkursie. Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
Pytanie konkursowe:
11 lipca 2013 roku w Warszawie odbyło się ważne wydarzenie związane z obchodami Europejskiego Roku Obywateli. Gościliśmy m.in. komisarz Viviane Reding, wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej. O jakie wydarzenie chodzi, jaką dziedziną zajmuje się ta komisarz?
Wszystkie osoby, które znają odpowiedź na nasze pytanie prosimy o przesłanie jej na adres
europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl.
Spośród poprawnych odpowiedzi, w drodze losowania, wyłoniony zostanie zwycięzca, który otrzyma zestaw gadżetów Europe Direct – Katowice. W tytule maila prosimy wpisać hasło „Konkurs”. Osoby biorące udział w konkursie prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz numeru telefonu.
Na poprawne odpowiedzi czekamy do 31 października 2013 roku. Prosimy także o zgłoszenie swojego udziału w konkursie do opiekuna SKE M.Jajkiewicz