Informacja na temat kursów kwalifikacyjnych

Kursy kwalifikacyjne to nowa forma kształcenia zawodowego wprowadzona z dniem 1 września 2012 roku. Poprzez uczestnictwo w wybranym kursie pełnoletnia osoba uzyskuje nowe kwalifikacje zawodowe.
Nauka w danym zawodzie składa się z dwóch lub trzech poziomów czyli kursów kwalifikacyjnych - odpowiednio K1, K2 lub K3. Każdy poziom (kurs kwalifikacyjny) będzie kończył się egzaminem potwierdzającym daną kwalifikację w zawodzie. Po ukończeniu wszystkich poziomów z zakresu danego zawodu, mając dodatkowo wykształcenie średnie, będzie można uzyskać tytuł technika.
W roku szkolnym 2014/2015 nasza placówka oferuje następujące 1 roczne kwalifikacyjne kursy zawodowe.
- M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
- M.3. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych


Informujemy również o możliwości dodatkowego uczestnictwa w kursie w zakresie:
-operator wózków widłowych