Nagroda dla Nauczyciela
2015-03-24

Z przyjemnością informujemy, że nauczyciel CKZiU mgr inż. Janusz Napora otrzymał nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie promowania wiedzy oraz praktycznej nauki zawodu. Wyjątkowe wyróżnienie zostało wręczone 23 marca 2015 roku podczas konferencji „Edukacja zawodowa kluczem do przyszłości Regionu”, która odbyła się w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE
2015-03-13

W dn. 09 -11 marca 2015 r. uczniowie Technikum nr 5 Samochodowo – Mechatronicznego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 Samochodowo – Mechatronicznej oraz VIII LO im. C.K. Norwida i Technikum nr 4 Transportowego, uczestniczyli w szkolnych rekolekcjach wielkopostnych. Spotkania rekolekcyjne prowadzili: o. Marcin Zaguła ze zgromadzenia Ojców Białych Misjonarzy Afryki oraz Diakonia Ewangelizacyjna Ruchu Światło – Życie Diecezji Sosnowieckiej. Nad całością czuwał ks. dr Grzegorz Noszczyk - proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Motywem przewodnim pierwszego dnia była miłość. Świadectwa życia młodych ludzi z Diakonii oraz poruszające słowa ojca misjonarza o sytuacji w Afryce, ukazywały głęboki wymiar miłości w życiu każdego człowieka. Dopełnieniem dnia była wspólna Droga Krzyżowa. W drugim dniu, w oparciu o świadectwa młodych ludzi, rozważana była tematyka nawrócenia prowadzącego do sakramentu pokuty i pojednania. Na zakończenie uczniowie uczestniczyli w seansie filmowym w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Świadectwa składane w ostatnim dniu rekolekcji prowadziły do odkrywania znaczenia wspólnoty w naszym życiu. Ukoronowaniem wspólnych spotkań była uroczysta Msza święta odprawiona przez ks. dr Grzegorza Noszczyka. Błogosławieństwa krzyżem misyjnym udzielił ojciec Marcin Zaguła.
Własna firma
2015-03-10

W dniu 06.03.2015r klasy 2 SM, 2 ST, 4ST ,2 BZ uczestniczyły w zajęciach z doradztwa zawodowego pt. „Własna firma – czy nadaje się na przedsiębiorcę?”. Zajęcia prowadzone były przez doradczynię zawodową z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Czeladzi. Podczas spotkania młodzież zapoznała się z definicją przedsiębiorczości, poznała cechy ułatwiające i utrudniające działania przedsiębiorcze oraz uzyskała wiedze z zakresu bilansu umiejętności przedsiębiorcy. Doradczyni zawodowa przedstawiła uczniom również plusy i minusy posiadania własnej firmy oraz przekazała informacje od czego zależy sukces w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Głównym założeniem zajęć była pomoc młodzieży w określeniu ich potencjału przedsiębiorczego. Uczniowie wykonali autotest „Czy jesteś przedsiębiorcą?”, który pokazał im czy posiadają predyspozycje do prowadzenia własnej firmy.
Kampania społeczna
2015-03-06

Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął ogólnopolską kampanię społeczną pt. „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” realizowaną w ramach "Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych". Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego włączyło się aktywnie w działania w ramach kampanii we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Sosnowcu. We wszystkich placówkach wchodzących w skład Centrum rozpropagowano plakaty, ulotki i broszury, a podczas lekcji wychowawczych wyświetlano filmy edukacyjne. Został również ogłoszony konkurs na plakat i prezentację nawiązujące do tematyki kampanii, natomiast uczniowie Technikum nr 4 Transportowego i VIII Liceum Ogólnokształcącego wypełniali ankiety wiedzy z projektu „ARS, jak dbać o miłość”. W dniu 5 marca 2015r. w budynku Technikum nr 5 Samochodowo – Mechatronicznego Sanepid zorganizował stoisko informacyjne. Uczniowie pod opieką nauczycieli mieli możliwość zbadania pomiaru zawartości substancji smolistych w płucach i zapoznania się z zasadami zdrowego stylu życia. W tym samym dniu wręczono ufundowane przez Sanepid nagrody uczniom, którzy zdobyli najwięcej punktów w ankiecie wiedzy i uczniom, których plakaty i prezentacje zostały najwyżej ocenione.
projekt równy komiks
2015-03-03

Nasza szkoła wzięła udział w realizacji projektu „Równy komiks”. Celem projektu jest upowszechnienie rozwiązań, umożliwiających godzenie życia rodzinnego i zawodowego, w których wspierany jest sprawiedliwy dostęp do zatrudnienia zarówno kobiet jak i mężczyzn. Poprzez atrakcyjną dla młodych ludzi formę komiksu podczas zajęć próbowaliśmy łamać istniejące stereotypy dotyczące ról męskich i żeńskich. Omawiane były następujące zagadnienia: przykładowe sytuacje obrazujące stereotypy dotyczące ról płci, które nadal występują w polskim społeczeństwie, przykłady dobrych praktyk, które pozwalają zarówno kobietom, jak i mężczyznom godzić życie zawodowe z rodzinnym, dane statystyczne, obrazujące sytuację kobiet i mężczyzn w Polsce. W projekcie wzięło udział łącznie 140 uczniów. Zajęcia prowadziła pani Dorota Zalas.
Studniówka 2015
2015-03-02

W dniu 27.02.2015 w restauracji "Moja Pasja" odbyła się studniówka klas czwartych naszego technikum. Maturzyści rozpoczęli wieczór od wspaniale odtańczonego Poloneza, a potem bawili się doskonale aż do rana w towarzystwie Dyrekcji, wychowawców, nauczycieli oraz przedstawicieli rodziców. W trakcie zabawy odbyła się "Gala wręczania Oskarów"-pamiątkowych statuetek-w ten sposób młodzież podziękowała Dyrekcji, swoim pedagogom za ich codzienny trud i poświęcenie.
Płuca dla Piotra
2015-02-27
W dniach 23 -26 luty 2015 roku nasza szkoła wzięła udział w akcji charytatywnej "Płuca dla Piotra”. Jej celem jest uzbieranie 120 000 euro na przeszczep płuc chorego na mukowiscydozę Piotra Raczyńskiego. Jedynym ratunkiem dla niego jest właśnie przeczep. Z tego względu ma być ona przeprowadzona w Wiedniu. Na ten cel udało nam się uzbierać : 152 zł 72 gr. Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły serdecznie dziękujemy za przyłączenie się do akcji.
Zabawa dla dzieci
2015-02-26

W dniu 25.02.15 - jak co roku o tej porze, odbyła się zabawa dla dzieci z Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego nr 1 w Sosnowcu. Uczniowie Technikum Nr 5 Samochodowo – Mechatronicznego wraz z nauczycielami przygotowali liczne konkursy i zabawy. Każdy uczestnik konkursu otrzymał nagrodę. Po fizycznym zmęczeniu na sali gimnastycznej nasi goście podjęci zostali słodkim poczęstunkiem. Dzięki sponsorowi – Radzie Rodziców CKZiU wychowankowie Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego otrzymali przybory szkolne: zeszyty, długopisy, kredki, mazaki.
Za zorganizowanie zabawy należy podziękować nauczycielom i uczniom:
Pani J. Krukowska – opiekun samorządu uczniowskiego,
Pani M. Koniusz - opiekun samorządu uczniowskiego,
Pani A. Gębicka - opiekun samorządu uczniowskiego,
Pan T. Starosta – nauczyciel wychowania fizycznego
P.Oleksy – przewodnicząca szkoły ( kl. III SM),
M. Król – oprawa fotograficzna ( kl. II ST),
J.Kotuła – nagłośnienie ( kl. III SM),
R. Kościej – nagłośnienie ( kl. IIST),
Wolontariuszki z gimnazjum nr 9 : K. Oleksy, K.Dziób, D.Wieczorek.
ARS czyli jak dbać o miłość?
2015-02-23

W bieżącym roku szkolnym rozpoczynamy naszą przygodę z programem profilaktycznym : „ARS czyli jak dbać o miłość?”. W ramach prowadzonych zajęć oraz z treści rozprowadzonych ulotek uczniom i ich rodzicom zostanie przypomniany wpływ ,jaki wywierają substancje psychoaktywne na mózg człowieka. Hasłem przewodnim będzie cytat ;„ Aby miłość trwała, trzeba ją rozumieć, trzeba rozumieć zwłaszcza samego siebie. I odkryć, że miłość to głównie dawanie, a nie branie.”
Wizyta nauczycieli z Francji
2015-02-19

W dniach 16 – 17.02.2015r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu gościliśmy czteroosobową grupę nauczycieli z Lycée Professionnel Isabelle VIVIANI, Epinal we Francji. Jednym z gości był p. Thierry Decker, zastępca dyrektora francuskiej szkoły. Wizyta odbyła się dzięki pozyskaniu grantu europejskiego (KA1). Zaproszeni nauczyciele obserwowali lekcję z języka angielskiego w Technikum nr 5 Samochodowo – Mechatronicznym oraz przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia na kierunku technik analityk w Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska. Zapoznali się również z bazą dydaktyczną szkoły i warsztatów szkolnych. Ponadto, goście z zagranicy zwiedzili Zasadniczą Szkołę Specjalną, w czasie której porównano zasady kształcenia uczniów z dysfunkcjami i niepełnosprawnościami przyjęte w obu krajach. Odbyło się spotkanie w Urzędzie Miejskim z przedstawicielem Wydziału Edukacji oraz przedstawicielem Wydziału Funduszy Europejskich i Współpracy z Zagranicą. Podczas spotkania poruszano kwestie dalszej współpracy oraz podsumowano dotychczasowe doświadczenie na arenie międzynarodowej. Kolejnym etapem współpracy będzie zorganizowana w czerwcu dla francuskich uczniów praktyka zawodowa w naszym mieście.
Strony: 0123456789»