Co to jest Program GLOBE?Program GLOBE w ZSME im. Jana Kilińskiego

W dniu 22 kwietnia 1997 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej zawarło umowę z Urzędem do Spraw Atmosferycznych i Oceanicznych w sprawie realizacji Programu GLOBE w Polsce. Program GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) jest międzynarodowym programem, który skupiając uczniów, nauczycieli i naukowców umożliwia poznawanie globalnych problemów środowiska. W ramach Programu w 104 krajach świata, funkcjonuje sieć ponad 13000 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, badających problemy ekologiczne środowiska oraz dzielących się informacjami z tego zakresu z całą międzynarodową społecznością.Misję Programu GLOBE można zdefiniować w trzech następujących punktach:

 • Kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez aktywne uczestnictwo w ochronie środowiska naturalnego.
 • Podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii.
 • Propagowanie naukowego rozumienia świata.Efekty uczestnictwa w programie to:
 • Podniesienie stanu świadomości ekologicznej uczestników Programu, całej społeczności szkolnej, a nawet lokalnych podmiotów współpracujacych w jego realizacji.
 • Doskonalenie umiejętności uczniów i nauczycieli w posługiwaniu się nowoczesnymi technikami informatycznymi i pomiarowymi zgodnie z przyjętymi metodami i procedurami.
 • Tworzenie bazy danych w zakresie wybranych parametrów środowiska, badanych według standardów przyjętych przez społeczność międzynarodową.
 • Dysponowanie zasobami danych pozyskiwanych w wyniku badań prowadzonych w naszym kraju, oraz innych krajach uczestniczących w Programie, a także korzystanie z unikalnych danych pozostających w gestii Urzędu do Spraw Atmosferycznych i Oceanicznych oraz innych rządowych agencji Stanów Zjednoczonych Ameryki.
 • Dostęp do pomocniczych materiałów edukacyjnych ułatwiających nauczycielom prowadzenie zajęć.
 • Stworzenie ze szkół uczestniczących w Programie, wzorcowych ośrodków prowadzących edukację ekologiczną i korzystających z nowoczesnych technik informatycznych w oparciu o najnowsze metody i technologie światowe, dostarczone przez stronę amerykańską.
 • Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie:
  • stosowania nowoczesnych technik pomiarowych w badaniach środowiska
  • pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych o środowisku
  • umiejętności dydaktycznych w przekazywaniu wiedzy o środowisku ze szczególnym uwzględnieniem metod interaktywnych
Nasza szkoła jest pierwszą szkołą w Sosnowcu i w całym Zagłębiu, która postanowiła przystąpić do tego programu. Realizację rozpoczęliśmy w roku szkolnym 2005/06. Realizujemy program na razie w zakresie badań hydrologicznych, jednak w najbliższym czasie zamieszamy rozpocząć działania w pozostałych zakresach. Uważamy, że kształcąc młodzież nie możemy przejść obojętnie obok problemów związanych z ekologią i ochroną środowiska. Musimy także właściwie wychowywać młodzież w zakresie proekologicznym, a program GLOBE daje podwaliny pod właściwe wychowanie.O programie GLOBE więcej dowiesz się ze stron:
globe.gov (strona amerykańska)

gridw.pl/globe (strona polska)

Szkolny koordynator programu GLOBE - mgr Piotr Krzyszczyk