Typy szkół po gimnazjum
w roku szkolnym 2015/2016TECHNIKUM NR5 SAMOCHODOWO-MECHATRONICZNE


Technik mechanik
4-letni typ szkoły kończący się egzaminem maturalnym oraz egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe.
Uczniowie uczęszczający do tego typu szkoły zdają dwie kwalifikacje:
K.1.Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
K.2.Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.
Technik mechatronik
4-letni typ szkoły kończący się egzaminem maturalnym oraz egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe.
Uczniowie uczęszczający do tego typu szkoły zdają trzy kwalifikacje:
K1. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych,
K2. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych,
K3. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.
Technik pojazdów samochodowych
4-letni typ szkoły kończący się egzaminem maturalnym oraz egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe.
Uczniowie uczęszczający do tego typu szkoły zdają dwie kwalifikacje:
K.1.Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
K.2.Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR7 SAMOCHODOWO-MECHATRONICZNA


Zasadnicza szkoła zawodowa 3-letnia w zawodach:
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • elektromechanik pojazdów samochodowych
  • mechanik-monter maszyn i urządzeń
  • operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
  • mechanik motocyklowy


MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Uczniowie kończą trzyletni okres kształcenia zdając egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
K.1.Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Uczniowie kończą trzyletni okres kształcenia zdając egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
K.1.Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.
MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ
Uczniowie kończą trzyletni okres kształcenia zdając egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
K.1.Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH
Uczniowie kończą trzyletni okres kształcenia zdając egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
K.1.Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
MECHANIK MOTOCYKLOWY
Uczniowie kończą trzyletni okres kształcenia zdając egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
K.1. Diagnozowanie i naprawa motocykli.