Staż w Rumunii
W dniach od 26 kwietnia do 09 maja 2009 roku grupa ośmiu uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami odbyła staż zawodowy w ramach programu Leonardo da Vinci. Zgodnie z założeniami programu uczniowie odbyli u naszego partnera w Rumunii zajęcia związane z mechatroniką samochodową, zajęcia językowe oraz realizowali program kulturalny związany z poznaniem kraju, obyczajów, zabytków, religii. Wytypowani wcześniej uczniowie: - Mieczkowski Kamil - Piekarski Adrian - Niedzielski Michał - Wiącek Robert - Tomecki Jakub - Pozłótka Jakub - Maj Jacek - Fatyga Grzegorz wyruszyli w niedzielę rano szkolnym busem pod opieką Pani Marzeny Koniusz oraz Pana Michała Wilka. Pożnym wieczorem dotarli na miejsce do Suceavy, miasta w którym mieli spędzić najbliższe dwa tygodnie. W czasie pobytu nasi uczniowie odbywali zajęcia według wcześniej ustalonego programu, który zakładał odbycie zajęć z mechatroniki oraz poznanie procedur zakładania firm w Rumunii. Zajęcia odbywały się na terenie szkoły oraz warsztatów szkolnych. Pracownie jakie mieli do dyspozycji nasi uczniowie w pełni odpowiadały współczesnym standardom. Oprócz zajęć związanych z tematem projektu uczestnicy stażu uczyli się języka rumuńskiego oraz poznawali kulturę i obyczaje charakterystyczne dla terenu Bukowiny, w którym się znajdowaliśmy. Popołudniami w czasie wolnym od zajęć nasi uczniowie poznawali najbliższą okolicę Sucavy, odwiedzali historyczne miejsca i spotykali wielu ciekawych ludzi. W dniach wolnych od nauki nasz partner zorganizował szereg wycieczek po terenie Bukowiny. Mieliśmy okazję zwiedzić jedne z najpiękniejszych monastyrów na świecie, w Putnej, Sucevity, Dragomirnei oraz wpisany na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO monastyr w Voronetu. Mieliśmy okazję zobaczyć między innymi liczne muzea w Suceavie, Falticeni, Iasi, Cacica. Zwiedziliśmy między innymi zabytkową kopalnię soli, okolice Czerwonego jeziora i jakże urokliwy kanion rzeki Bicaz. Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość zmierzyć się w zawodach sportowych ze swymi rówieśnikami z Suceavy, zostali zaproszeni na dyskotekę oraz brali udział w licznych wyjazdach, między innymi do okolicznych wiosek w których większa część mieszkańców stanowi mniejszość polska. Na zakończenie stażu każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający zdobycie dodatkowych umiejętności, który zapewne zostanie wykorzystany w przyszłej pracy zawodowej. Niestety dwa tygodnie upłynęły bardzo szybko, ale pozostały wspaniałe wspomnienia oraz zdjęcia dokumentujące pobyt, których część można obejrzeć w galerii.
Wywiad z przyszłymi uczestnikami stażu
Uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Sosnowcu w ramach programu Leonardo da Vinci odbędą staż zawodowy w Rumunii i Niemczech. Redakcja szkolnego "Biuletynu informacyjnego" przeprowadziła wywiad z Jakubem Tomeckim i Mateuszem Kaczmarczykiem, uczniami klasy II TM a, którzy pomyślnie przeszli rekrutację i zakwalifikowali się do projektu. Na udzielenie wywiadu zgodził się także pomysłodawca tego przedsięwzięcia-dyrektor szkoły mgr Janusz Kosałka.

Redakcja: Panie dyrektorze! Staże z Leonardo da Vinci, to pierwszy tego typu projekt?
Dyrektor: Uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych wyjeżdżają na zagraniczne staże zawodowe już od 1996 roku. Inicjatywa ta każdorazowo spotykała się z dużym uznaniem ze strony uczniów i ich rodziców, stąd pomysł kontynuowania tego przedsięwzięcia. W "Kilińskim" zawsze kładliśmy duży nacisk na edukację europejską i związaną z tym możliwość wymiany uczniów i nauczycieli. Z rumuńską szkołą techniczną w Suczavie współpracujemy już od 2003 roku. Od 2007 roku utrzymujemy także kontakty z Rudolf Diesel Schule z Erfurtu.
Redakcja: Jakie korzyści przyniesie naszej szkole realizacja tego typu projektu?
Dyrektor: Sprawą najistotniejszą jest możliwość wymiany doświadczeń. Uczy się nie tylko młodzież, ale również kadra pedagogiczna ma sposobność poznania nowych rozwiązań, metod nauczania i podnoszenia efektywności swojej pracy. W naszej szkole pracują wysoko wyspecjalizowani nauczyciele, którzy także mają wiele do przekazania. Staże z Leonardo da Vinci są nieodpłatne. Uczniowie za darmo kształcą się, zwiedzają i nabywają nowe umiejętności. Jesteśmy przekonani, że jest to dodatkowy atut promujący naszą szkołę.
Redakcja: Czy szkoły w Suczavie i Erfurcie różnią się od naszej placówki?
Dyrektor: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych może poszczycić się równie nowoczesnymi narzędziami edukacyjnymi. Podobnie jak nasi partnerzy intensywnie poszerzamy swoją ofertę edukacyjną, proponując młodzieży nowe kierunki kształcenia. Niewątpliwie wyróżnia nas działalność Koła Żeglarskiego i posiadanie "Perły Kilińskiego". Największą chlubą są jednak nasi uczniowie-ambitni, zaangażowani, pełni pasji i poświęcenia.
Redakcja: Należycie do grona szczęśliwców, którzy wyjadą na staż do Rumunii i Niemiec. Jakie warunki musieliście spełnić, by znależć się wśród 16 zakwalifikowanych osób?
Kuba: Podstawą rekrutacji były dobre wyniki w nauce.
Mateusz: Liczyła się także opinia uczących nas nauczycieli, czyli ocena z zachowania.
Kuba: Dodatkowo musieliśmy uzyskać dobry wynik z testu sprawdzającego nasze kompetencje z wybranego języka obcego (niemieckiego lub angielskiego) i wiedzę na temat specyfiki kraju, do którego chcemy wyjechać.
Redakcja: Czego oczekujecie w związku z planowanym stażem?
Mateusz: Przede wszystkim chcielibyśmy doskonalić się zawodowo, by w przyszłości zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Po zakończonym stażu otrzymam dyplom potwierdzający zdobyte przeze mnie kwalifikacje zawodowe oraz zestaw dokumentów EUROPASS, umożliwiający lepszą ich prezentację na obszarze całej Europy. Z pewnością będzie to mój dodatkowy atut, którym będę się mógł pochwalić przyszłemu pracodawcy.
Kuba: Alternatywą będzie również samo zatrudnienie. Podczas odbywanego stażu będziemy pracowali nad złożonym przez ZSME projektem "Zakładanie firmy przez absolwentów na przykładzie krajów europejskich". Efektem finalnym będzie poradnik dla absolwentów chcących założyć własną firmę w jednym z krajów Unii Europejskiej: Rumunii lub Niemczech. Być może ja także z niego skorzystam.
Mateusz: Niewątpliwie zaletą będzie możliwość doskonalenia kompetencji w zakresie różnych języków obcych. Poza tym będziemy mieli niepowtarzalną okazję poznania kultury kraju, który odwiedzimy.
Kuba: Sprawdzimy także swoją siłę charakteru i zdolność adaptowania się do nowego otoczenia. Dwa tygodnie w nowym miejscu, wśród nowych ludzi-to duże wyzwanie. Ale na pewno warto je podjąć!
Redakcja: To wasz pierwszy krok na drodze ku przyszłemu dorosłemu życiu. Nie obawiacie się?
Mateusz: Nie! Uczęszczamy na dodatkowe zajęcia z języka obcego i wiedzy o kulturze oraz warsztaty z psychologiem, który przedstawia nam różne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Redakcja: Mamy nadzieję, że takich nie będzie. Dziękujemy za wywiad i życzymy powodzenia!
Informacje o programie
W ramach programu Leonardo da Vinci nasza szkoła złożyła projekt pt"Zakładanie firmy przez absolwentów na przykładzie krajów europejskich". Projekt ten został pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony do realizacji.Celem projektu jest między innymi wspieranie kształcenia i doskonalenia zawodowego mające zwiększyć szansę na zatrudnienie oraz uczestnictwo w Europejskim Rynku Pracy. Projekt przewiduje 2-tygodniowe staże dla 8 uczniów w Niemczech oraz dla takiej samej grupy w Rumunii. Wyjazdy finansowane są ze środków Programu Leonardo da Vinci w przewidywanym terminie: kwiecień, maj. Uczniowie, którzy chcą brać udział w projekcie szczegółowe informacje uzyskają od mgr Jolanty Martynowicz.
Kandydaci zakwalifikowani do wyjazdu na staż
Grupa wyjeżdżająca do Rumunii:
 • Mieczkowski Kamil
 • Więcek Michał
 • Niedzielski Michał
 • Wiącek Robert
 • Tomecki Jakub
 • Pozłótka Jakub
 • Kwiecień Krystian
 • Fatyga Grzegorz
Grupa wyjeżdżająca do Niemiec:
 • Poręba Tomasz
 • Brzeziński Paweł
 • Moroń Piotr
 • Kaczmarczyk Mateusz
 • Malec Bartosz
 • Paterek Łukasz
 • Skóra Bartłomiej
 • Włodarczyk Marcel