Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015:

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Technikum:
02 i 05 stycznia 2015 r
- pisemna część egzaminu maturalnego - 04, 05, 06, maja 2015r.
- egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - 22 czerwca 2015
- egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - 15 czerwca 2015
Dni do odpracowania:
- 10 listopada 2014r.(poniedziałek) - 27 września 2014r (sobota)
- 05 czerwca 2015 (piątek) - 23 maja 2015 r. (sobota)
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zasadniczej Szkole Zawodowej:
02 i 05 stycznia 2015 r
- egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - 22 czerwca 2015
- egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - 15 czerwca 2015
Dni do odpracowania:
- 10 listopada 2014r.(poniedziałek) - 27 września 2014r (sobota)
- 05 czerwca 2015 (piątek) - 23 maja 2015 r. (sobota)